Staffan V

69 år, Bestorp

Lösta kryss: 5502 | Korrekt lösta: 5035 (91,5%)

Grattis Staffan! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.24.

17 jun

Grattis Staffan! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.46.

19 nov, 2018

Mest lösta kryss