Tommy B

78 år, Norrköping

Lösta kryss: 8612 | Korrekt lösta: 7981 (92,7%)

Grattis Tommy! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.18.

6 maj

Grattis Tommy! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.4.

30 jan

Mest lösta kryss