Tommy B

82 år, Norrköping

Lösta kryss: 13956 | Korrekt lösta: 13294 (95,3%)

Grattis Tommy! Du har vunnit två Trisslotter i K&T Siffror v.45.

14 nov

Grattis Tommy! Du har vunnit två Trisslotter i K&T Siffror v.16.

25 apr

Mest lösta kryss