Frågor & svar

Din betalning kommer automatiskt registreras på ditt nya abonnemang när det startat.

Logga in på korsord.se och klicka på ditt namn i menyn, därefter "Mitt konto" och "Säg upp Guldmedlemskap".

Se exempel i bilden nedan:


De vinster som levereras via mejl skickas inom en vecka från dess att vinnarna dragits.
De vinster som levereras postalt skickas alltid i efterföljande månad. Ex: Har du vunnit i början av mars, skickas vinsten senast i slutet av april.

Alla foton som laddas upp på Korsord.se kontrolleras. För att vi ska godkänna ditt foto måste det föreställa dig. Det får inte vara en illustration eller alltför gammalt foto. Dessutom får inte fotot vara för mörkt eller suddigt.

Däremot så går det bra med ett kort som visar ditt ansikte i profil eller bara halva ditt ansikte - bara kortet är på dig. Detta beror på att vi visar vinnarna på sajten och måste kunna publicera dessa på ett seriöst sätt. Det blir roligare för alla med aktuella foton!

Publicering av copyright-skyddat material är förbjudet på Korsord.se. Korsord.se tar inget ansvar om denna regel skulle brytas. Ansvaret ligger hos medlemmen.

Din dator är förmodlingen inställd på att inte hantera/tillåta cookies. För att ändra detta, gå till "Hjälp" genom att klicka på tangenten F1. Sök sedan på cookies.


Har du en annan fråga?
Kontakta oss