Om korsord.se

Korsord.se är en korsordsportal där korsordsintresserade människor i alla åldrar samlas för att lösa kryss och diskutera med varandra.

Vi erbjuder våra medlemmar nyproducerade korsord, Sudoku, sökord, krypto och många andra ord- och sifferspel av högsta kvalitet. Fina priser väntar dessutom de lyckliga vinnarna!

Korsord
För att kunna delta i våra tävlingar krävs att Du löst korsordet fullständigt. Följaktligen fyllt i samtliga rutor i korsordet, skulle Du ha missat att fylla i någon ruta får Du ett meddelande om att korsordet inte är färdiglöst. För att ta delta i en korsordstävling är det viktigt att Du angett rätta namn och adressuppgifter vid registreringen av medlemskapet. Lämnas felaktiga uppgifter är rätten till vinsten förverkligad.

Tävlingsperiod
Tävlingsperioden för varje korsord/tävling är individuellt. Du kan även se sista tävlingsdag på korsord/tävlingsidan. Lösningar som skickas in efter att tävlingsperioden gått ut kommer följaktligen inte att vara med i dragningen.

Gratismedlem
Kan delta i alla Gratiskryss.

Guldmedlem
Som Guldmedlem deltar medlemmen gratis i alla korsord och tävlingar. Vinnare visas på sidan Vinnare med namn och ev. bild på medlemmen.

Vinnare
Alla vinnare publiceras under sidan Vinnare efter att tävlingsperioden har avslutats.

Bekräftelse
Bekräftelse från vinnare med adressuppgifter ska ske inom 30 dagar efter att vinnaren erhållit e-post om att denne vunnit, sker inte detta inom angiven tid är rätten till vinsten förverkad. Detta gäller endast om vinnaren deltagit i tävlingen som ickemedlem.

Hur vinnare utses
Alla som har skickat in rätt lösning har möjlighet att vinna. Vinnare utses efter tävlingsperiodens slut. Den först öppnade rätta lösningen vinner första priset, den andra öppnade lösningen vinner andra priset osv. tills alla vinster är fördelade över vinnarna.

Vinster
skickas i början av efterföljande månad. Ex: Har du vunnit i början av mars, skickas vinsten tidigast första veckan i april.

Vinstskatt
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren För att vi skall kunna skicka din vinst behöver du ha angett en adress inom Norden.

Allmänt
Dessa medlemsvillkor gäller mellan Korsord Esse AB (nedan Korsord.se) med organisationsnummer 556607-0867, och den som tecknat medlemskap hos Korsord.se (nedan Medlemmen).

Medlemskap
Det finns två typer av medlemskap: "Gratismedlem" och "Guldmedlem".

Som Gratismedlem får Medlemmen tillgång till ett begränsat antal ordspel samt de tjänster som ingår i medlemskapet för Gratismedlem.

Som Guldmedlem får Medlemmen full tillgång till alla ordspel och tjänster på korsord.se. Medlemskapet är bindande och abonnemangslängden kan ej ändras i efterhand. Medlemmen är betalningsskyldig för den period som påbörjats så snart Medlemmen genomfört sin beställning. Medlemmen kan när som helst säga upp sitt abonnemang på sidan "Mitt medlemskap".

Forum
Det är inte tillåtet annonsera i forumet. Det är inte tillåtet att länka till kommersiella webbsajter om du själv har något intresse i webbsajten. Inga personangrepp är tillåtna. Inläggen ska följa Svensk lagstiftning och inte på något sätt uppmana till brott (tex hets mot folkgrupp).

Behandling av personuppgifter
Från och med 2001-10-01 tillämpas personuppgiftslagen vars syfte är att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Enligt lagen skall den som behandlar personuppgifter informera berörda personer om den behandling som sker och Korsord.se lämnar därför följande information. Korsord.se erhåller uppgifter om Medlemmen genom att denne fyller i formulär med information om namn, födelsedatum (inte de 4 sista siffrorna), e-postadress etc för medlemskap. Korsord.se lagrar personlig information för att man skall kunna fullfölja de åtaganden man har gentemot dig, tex när vi skickar ut vinst till din postadress. I enlighet med gällande skattelagstiftning kan Korsord.se komma att skicka kontrolluppgift till skattemyndigheten om vinst överstiger visst belopp. De lämnade uppgifterna kommer att behandlas för att administrera undersökningar, sammanställa statistik, och för att utvärdera tjänster och produkter hos Korsord.se. Som ett led i behandlingen av de lämnade uppgifterna kan dessa komma att lämnas ut till samarbets-partners, men-om så sker-avpersonifierar Korsord.se de personuppgifter Medlemmen lämnat ut, vilket innebär att en kund eller tredje man aldrig kan koppla ihop informationen till den enskilda Medlemmen. Korsord.se äger rätt att sälja erhållen information efter marknadsundersökningar som brutits ned till statistiskt material och vilket därmed inte är knutet eller kan härledas till den enskilde Medlemmen. Korsord.se äger rätt att genom e-post skicka information och andra budskap till Medlemmen vid direkt marknadsföring även från tredje part som samarbetar med korsord.se tex: en vinstsponsor. Reservation gällande tredje part. I vissa tävlingar erhåller tredje part direkta användardata om deltagaren. I dessa fall står detta tydligt angivet isamband med tävlingen. Önskar medlemmen att tredje part ej ska ta del av användardata ska medlemmen inte delta i tävlingen. Om de personuppgifter vi behandlar är felaktiga har Medlemmen rätt att begära att dessa korrigeras. Själva ändringen utförs dock av Medlemmen själv. Medellemmen har skyldighet att tillse att personuppgifterna är korrekta och att eventuella ändringar avseende tex adress görs omgående. Medlem kan när som helst säga upp medlemskapet. Om Medlem registrerar sig med felaktiga uppgifter äger Korsord.se rätt att inte beakta sådant tävlingsdeltagande. Korsord.se kan med hänsyn till vid var tid gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut komma att ändra villkoren och skulle dessa förändringar vara av ingripande natur kommer Korsord.se att informera Medlemmen härom. I annat fall anses att Medlemmen godtagit framtida eventuella ändringar genom att Medlemmen därefter fortsätter att använda Korsord.se. Medlemmen får inte överlåta sitt medlemskap till annan och ej heller lämna ut användarnamn och lösenord till tredje man. Medlem är personligt ansvarig för allt som skrivs från Medlemskontot.

Avsluta guldmedlemskap på Korsord.se
Klicka här för mer information hur du avslutar ditt guldmedlemskap på korsord.se.

Denna webbplats innehåller så kallade "cookies". Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

- Att webbplatsen innehåller cookies.
- Vad dessa cookies används till.
- Hur cookies kan undvikas.

Permanenta cookies

Cookies används av webbläsaren för att kunna räkna antalet besökare på sajten samt för att besökare inte ska behöva se en annons mer ett förutbestämt antal gånger. Cookies används även för att spara besökarens användarnamn/e-post så att den informationen inte behöver fyllas i varje gång besökaren loggar in på sidan.


Sessioncookies

Sessioncookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Om du inte vill acceptera cookies så kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies, eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte tillåta cookies på korsord.se kommer du inte kunna logga in på ditt konto, då inloggningen baseras på cookies.


Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.