Mats Johansson

70 år, Lidingö

Lösta kryss: 1397 | Korrekt lösta: 1052 (75,3%)

Ingela B

Om du skriver in den här texten i din web läsare så har du svaret på det Japanska , du kan be nån om hjälp om du inte vet hur du ska göra . https://drive.google.com/file/d/1ODOhUUJCd0ZyeBZTR0N4JjTUue_aSL0P/view?usp=sharing

11 maj 08:16

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - apr.

1 maj

Grattis Mats! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.43.

31 okt, 2022

Mest lösta kryss