Hanna J

34 år, Flen

Lösta kryss: 382 | Korrekt lösta: 264 (69,1%)

Mats Johansson

jag skrev det under meddelande på min sida Mats Johansson. Hälsningar Mats Johansson

18 jul, 2018
Mats Johansson

HAR NI SETT MITT FÖRSLAG TILL LÖSNING AV JAPANSKA KORSORDET FÖR JULI 2018. Om ni sett det så vill jag veta vad som stämmer eller inte stämmer på det. Med vänlig hälsning Mats Johansson

18 jul, 2018

Mest lösta kryss