Jan C

81 år, Kungsängen

Lösta kryss: 23538 | Korrekt lösta: 22469 (95,5%)

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kryptokryss - okt.

1 nov, 2022

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - jul.

2 aug, 2022

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.16.

25 apr, 2022

Mest lösta kryss