Jan C

82 år, Kungsängen

Lösta kryss: 24094 | Korrekt lösta: 22984 (95,4%)

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i SökOrd v.17.

1 maj

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kryptokryss - okt.

1 nov, 2022

Mest lösta kryss