Jan C

81 år, Kungsängen

Lösta kryss: 23136 | Korrekt lösta: 22103 (95,5%)

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - jul.

2 aug

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.16.

25 apr

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.42.

25 okt, 2021

Mest lösta kryss