Anette Demmers

66 år, Nol

Lösta kryss: 11528 | Korrekt lösta: 10676 (92,6%)

Grattis Anette! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - nov.

4 dec, 2023

Grattis Anette! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.19.

17 maj, 2023

Mest lösta kryss