Anette Demmers

65 år, Nol

Lösta kryss: 10967 | Korrekt lösta: 10149 (92,5%)

Grattis Anette! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.19.

17 maj

Grattis Anette! Du har vunnit två Trisslotter i Kors & Tvärs v.45.

14 nov, 2022

Mest lösta kryss