Anna S

52 år, Gävle

Lösta kryss: 572 | Korrekt lösta: 509 (89%)

Grattis Anna! Du har vunnit två Minitriss i Kändiskryss - aug.

1 sep

Grattis Anna! Du har vunnit två Trisslotter i SökOrd v.51.

27 dec, 2021

Mest lösta kryss