Ellen N

50 år

Lösta kryss: 3273 | Korrekt lösta: 2952 (90,2%)

Grattis Ellen! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.25.

3 jul

Grattis Ellen! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.48.

30 nov, 2020

Mest lösta kryss