Ellen N

48 år

Lösta kryss: 2387 | Korrekt lösta: 2129 (89,2%)

Grattis Ellen! Du har vunnit blomstercheckar värde 100 kr i Svåra krysset - maj.

1 jun

Grattis Ellen! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.41.

15 okt, 2018

Mest lösta kryss