Rolf G

68 år, Tranås

Lösta kryss: 6529 | Korrekt lösta: 6378 (97,7%)

Grattis Rolf! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - sep.

1 okt

Grattis Rolf! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.13.

30 mar

Mest lösta kryss