Jamilla Bergqvist

Lösta kryss: 277 | Korrekt lösta: 217 (78,3%)

Grattis Jamilla! Du har vunnit två Trisslotter i Trädgårdskryss - nov.

1 dec, 2022

Grattis Jamilla! Du har vunnit två Trisslotter i Lilla krysset - maj.

1 jun, 2022

Mest lösta kryss