Joacim A

70 år, Östersund

Lösta kryss: 5692 | Korrekt lösta: 5128 (90,1%)

Här är en kille som gärna sitter ner här och löser när tid medges.

Jane N

Tack!

25 feb 23:31

Grattis Joacim! Du har vunnit två Minitriss i Pusselkryss - jan.

1 feb

Grattis Joacim! Du har vunnit fyra Trisslotter i Pusselkryss - jul.

1 aug, 2019

Mest lösta kryss