Joacim A

72 år, Östersund

Lösta kryss: 6588 | Korrekt lösta: 5893 (89,5%)

Här är en kille som gärna sitter ner här och löser när tid medges.

Grattis Joacim! Du har vunnit två Trisslotter i Filmkryss - aug.

1 sep

Grattis Joacim! Du har vunnit fyra Trisslotter i Resekryss - feb.

1 mar

Mest lösta kryss