Peter J

55 år, Kista

Lösta kryss: 8367 | Korrekt lösta: 7208 (86,1%)

Grattis Peter! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.1.

7 jan

Grattis Peter! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.26.

4 jul, 2018

Mest lösta kryss