Peter J

55 år, Kista

Lösta kryss: 8583 | Korrekt lösta: 7407 (86,3%)

Grattis Peter! Du har vunnit fyra Minitriss i Tankenöt v.21.

31 maj

Grattis Peter! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.1.

7 jan

Mest lösta kryss