Karl-Axel Edén

58 år, Norrköping

Lösta kryss: 2109 | Korrekt lösta: 1762 (83,5%)

Grattis Karl-Axel! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - feb.

1 mar

Grattis Karl-Axel! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - jul.

1 aug, 2023

Mest lösta kryss