Monika H

52 år

Lösta kryss: 491 | Korrekt lösta: 385 (78,4%)

Grattis Monika! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.35.

2 sep

Grattis Monika! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - feb.

1 mar

Mest lösta kryss