Stefan Högberg

54 år, Indal

Lösta kryss: 680 | Korrekt lösta: 508 (74,7%)

Grattis Stefan! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - jul.

1 aug

Grattis Stefan! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.47.

26 nov, 2018

Stefan HögbergDet var kul att vinna.Tack så mycket

8 dec, 2018

Mest lösta kryss