Lena Granlund

73 år, malmö

Lösta kryss: 2290 | Korrekt lösta: 2009 (87,7%)

Grattis Lena! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.19.

11 maj

Grattis Lena! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kändiskryss - okt.

1 nov, 2019

Mest lösta kryss