Berith Englund

76 år, Göteborg

Lösta kryss: 9715 | Korrekt lösta: 9149 (94,2%)

Grattis Berith! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.10.

9 mar

Grattis Berith! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.34.

26 aug, 2019

Mest lösta kryss