Karin P

73 år, Hägersten

Lösta kryss: 5352 | Korrekt lösta: 5212 (97,4%)

Obotlig poet och sångtextförfattare, sångerska till husbehov och (oftast) i slutna sällskap. Finns på poeter.se (heter där Caprice!). Är även äkta jamtstårss. :-)

Grattis Karin! Du har vunnit två Minitriss i Naturkryss - jul.

1 aug

Grattis Karin! Du har vunnit fyra Trisslotter i Sportkryss - okt.

1 nov, 2022

Mest lösta kryss