Ulla Gustafsson

76 år, Vänge

Lösta kryss: 3547 | Korrekt lösta: 2999 (84,6%)

Grattis Ulla! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.44.

4 nov

Grattis Ulla! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.18.

4 maj

Mest lösta kryss