Ulla Gustafsson

78 år, Vänge

Lösta kryss: 4470 | Korrekt lösta: 3781 (84,6%)

Grattis Ulla! Du har vunnit fyra Trisslotter i Nöjeskryss - apr.

17 maj

Grattis Ulla! Du har vunnit två Trisslotter i K&T Siffror v.48.

6 dec, 2021

Mest lösta kryss