Gun J

82 år, Falkenberg

Lösta kryss: 8675 | Korrekt lösta: 7303 (84,2%)

Grattis Gun! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - maj.

1 jun

Grattis Gun! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.40.

8 okt, 2018

Mest lösta kryss