Maria Carlsson

52 år, Eskilstuna

Lösta kryss: 1254 | Korrekt lösta: 1186 (94,6%)

Grattis Maria! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.33.

17 aug

Grattis Maria! Du har vunnit blomstercheckar värde 100 kr i Svåra krysset - jan.

1 feb

Mest lösta kryss