Lena Å

71 år, Timrå

Lösta kryss: 13179 | Korrekt lösta: 12770 (96,9%)

Grattis Lena! Du har vunnit två Minitriss i Kändiskryss - aug.

1 sep, 2019

Grattis Lena! Du har vunnit två Minitriss i Nyckelkryss - feb.

1 mar, 2019

Mest lösta kryss