Lena Å

71 år, Timrå

Lösta kryss: 12732 | Korrekt lösta: 12336 (96,9%)

Grattis Lena! Du har vunnit två Minitriss i Kändiskryss - aug.

1 sep

Grattis Lena! Du har vunnit två Minitriss i Nyckelkryss - feb.

1 mar

Mest lösta kryss