Jan O

62 år, Sörberge

Lösta kryss: 997 | Korrekt lösta: 755 (75,7%)

Grattis Jan! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - nov.

1 dec, 2020

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - maj.

1 jun, 2020

Mest lösta kryss