Jan O

62 år, Sörberge

Lösta kryss: 714 | Korrekt lösta: 522 (73,1%)

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - maj.

1 jun

Grattis Jan! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - okt.

1 nov, 2019

Mest lösta kryss