Jan O

65 år, Sörberge

Lösta kryss: 2790 | Korrekt lösta: 2327 (83,4%)

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i K&T Siffror v.9.

6 mar

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.24.

20 jun, 2022

Mest lösta kryss