Charlie Z

73 år, VISBY

Lösta kryss: 3212 | Korrekt lösta: 2580 (80,3%)

Grattis Charlie! Du har vunnit två Minitriss i Resekryss - jan.

1 feb

Grattis Charlie! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.21.

3 jun, 2023

Mest lösta kryss