Ingela B

Lösta kryss: 46354 | Korrekt lösta: 44446 (95,9%)

Grattis Ingela! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - aug.

1 sep

Grattis Ingela! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kryptokryss - feb.

1 mar
Mats Johansson

Japanska korsordets lodrätt 19 börjar ej med 6 svarta utan med 5 svarta på det för augusti. Hälsningar Mats Johansson

25 aug, 2018

Ingela BNix

26 aug, 2018
Mats Johansson

har du sett förslag till min lösning på japanska korsordet för juli och vad stämmer med det/ Inte stämmer med det. Kan du tala om det för mig. Med vänlig hälsning Mats Johansson

15 jul, 2018
Mats Johansson

jag behöver hjälp med vågrätt 6 -vågrätt 8 på japanska korsordet för juni 2018 för att komma igång,för jag har kört fast på det Hälsningar Mats Johansson

22 jun, 2018

Ingela BV 8 : 1v 1s 2v 1s 2v 1s 1v 1s 4v 3s 1v 3s 3v 1s

23 jun, 2018

Ingela BV 6 : 2 v 2 s 1 v 2 s 1 v 2 s 2 v 1 s 3 v 1 s 1 v 2 s 4 v 1s

23 jun, 2018

Ingela Bv 7 : 1 v 2 s 3 v 2 s 2 v 1 s 2 v 2 s 2 v 1 s 6 v 1 s

23 jun, 2018

Mest lösta kryss