Laila H

74 år, Jönköping

Lösta kryss: 6144 | Korrekt lösta: 4586 (74,6%)

Grattis Laila! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.20.

20 maj

Grattis Laila! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.45.

12 nov, 2018

Mest lösta kryss