Laila H

74 år, Jönköping

Lösta kryss: 6183 | Korrekt lösta: 4618 (74,7%)

Grattis Laila! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.20.

20 maj

Grattis Laila! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.45.

12 nov, 2018

Mest lösta kryss