Johnny R

59 år, Kalmar

Lösta kryss: 2982 | Korrekt lösta: 2839 (95,2%)

Grattis Johnny! Du har vunnit två Trisslotter i Sudoku v.38.

26 sep

Grattis Johnny! Du har vunnit fyra Trisslotter i Trädgårdskryss - nov.

1 dec, 2021

Mest lösta kryss