Johnny R

55 år, Kalmar

Lösta kryss: 2293 | Korrekt lösta: 2192 (95,6%)

Grattis Johnny! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.16.

22 apr

Grattis Johnny! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.38.

24 sep, 2018

Mest lösta kryss