Jörgen S

53 år, Romelanda

Lösta kryss: 3308 | Korrekt lösta: 2944 (89%)

Grattis Jörgen! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.25.

3 jul

Grattis Jörgen! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.50.

14 dec, 2020

Mest lösta kryss