Karl-Erik Hedman

90 år, Åkersberga

Lösta kryss: 1786 | Korrekt lösta: 1575 (88,2%)

Grattis Karl-Erik! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.22.

1 jun

Grattis Karl-Erik! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.48.

2 dec, 2019

Mest lösta kryss