Peter W

Lösta kryss: 6980 | Korrekt lösta: 5221 (74,8%)

Grattis Peter! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.49.

14 dec, 2019

Grattis Peter! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - maj.

1 jun, 2019

Mest lösta kryss