Arnold D

72 år, Örebro

Lösta kryss: 3240 | Korrekt lösta: 3022 (93,3%)

Grattis Arnold! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.25.

24 jun

Grattis Arnold! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.51.

24 dec, 2018

Mest lösta kryss