Torgny J

75 år, Norrköping

Lösta kryss: 9895 | Korrekt lösta: 9384 (94,8%)

Grattis Torgny! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.4.

27 jan

Grattis Torgny! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.27.

8 jul, 2019

Mest lösta kryss