Ulla-Britt K

77 år

Lösta kryss: 9781 | Korrekt lösta: 7587 (77,6%)

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit 6 månaders Guldmedlemskap på Korsord.se i Frågesport v.19-22.

5 jun

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.1.

7 jan

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - jun.

1 jul, 2018

Ulla-Britt KGrattis :)

2 jul, 2018

Mest lösta kryss