Ulla-Britt K

80 år

Lösta kryss: 11958 | Korrekt lösta: 9323 (78%)

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - jul.

1 aug

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - dec.

1 jan

Mest lösta kryss