Ulla-Britt K

77 år

Lösta kryss: 9999 | Korrekt lösta: 7765 (77,7%)

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit 6 månaders Guldmedlemskap på Korsord.se i Frågesport v.19-22.

5 jun

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.1.

7 jan

Mest lösta kryss