Ulla-Britt K

77 år

Lösta kryss: 9622 | Korrekt lösta: 7464 (77,6%)

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.1.

7 jan

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - jun.

1 jul, 2018

Ulla-Britt KGrattis :)

2 jul, 2018

Mest lösta kryss