Ulla-Britt K

78 år

Lösta kryss: 10474 | Korrekt lösta: 8133 (77,6%)

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.23.

8 jun

Grattis Ulla-Britt! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.49.

9 dec, 2019

Mest lösta kryss