Kjell B

63 år, Partille

Lösta kryss: 932 | Korrekt lösta: 839 (90%)

Grattis Kjell! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - nov.

1 dec, 2019

Grattis Kjell! Du har vunnit fyra Trisslotter i Pusselkryss - maj.

1 jun, 2019

Mest lösta kryss