Kjell B

63 år, Partille

Lösta kryss: 576 | Korrekt lösta: 510 (88,5%)

Grattis Kjell! Du har vunnit fyra Trisslotter i Pusselkryss - maj.

1 jun

Grattis Kjell! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - nov.

1 dec, 2018

Mest lösta kryss