Kjell B

62 år, Partille

Lösta kryss: 494 | Korrekt lösta: 440 (89,1%)

Grattis Kjell! Du har vunnit fyra Trisslotter i Pusselkryss - maj.

1 jun

Grattis Kjell! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - nov.

1 dec, 2018

Mest lösta kryss