Gunnar L

80 år, Skellefteå

Lösta kryss: 3671 | Korrekt lösta: 2897 (78,9%)

Grattis Gunnar! Du har vunnit två Minitriss i Kändiskryss - sep.

1 okt

Grattis Gunnar! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.13.

1 apr

Grattis Gunnar! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.52.

31 dec, 2018

Mest lösta kryss