Mats E

76 år, Uppsala

Lösta kryss: 9014 | Korrekt lösta: 8033 (89,1%)

Grattis Mats! Du har vunnit fyra Trisslotter i Pusselkryss - jul.

1 aug

Grattis Mats! Du har vunnit två Trisslotter i Nöjeskryss - jan.

1 feb

Mest lösta kryss