Liselott Z

55 år, Flen

Lösta kryss: 2547 | Korrekt lösta: 1951 (76,6%)

Grattis Liselott! Du har vunnit två Minitriss i Resekryss - jun.

1 jul

Grattis Liselott! Du har vunnit två Minitriss i Kändiskryss - dec.

1 jan

Mest lösta kryss