Björn B

76 år, Köping

Lösta kryss: 54185 | Korrekt lösta: 51215 (94,5%)

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Nyckelkryss - dec.

1 jan

Grattis Björn! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.22.

8 jun, 2019

Mest lösta kryss