Björn B

80 år, Köping

Lösta kryss: 71388 | Korrekt lösta: 67268 (94,2%)

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - jan.

1 feb

Grattis Björn! Du har vunnit två Trisslotter i Trädgårdskryss - jun.

1 jul, 2023

Mest lösta kryss