Björn B

76 år, Köping

Lösta kryss: 55747 | Korrekt lösta: 52660 (94,5%)

Grattis Björn! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - jun.

1 jul

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Nyckelkryss - dec.

1 jan

Mest lösta kryss