Björn B

79 år, Köping

Lösta kryss: 70050 | Korrekt lösta: 66039 (94,3%)

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - jan.

1 feb

Grattis Björn! Du har vunnit två Trisslotter i Trädgårdskryss - jun.

1 jul, 2023

Mest lösta kryss