Gert L

67 år

Lösta kryss: 1929 | Korrekt lösta: 1591 (82,5%)

Grattis Gert! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.2.

13 jan

Grattis Gert! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.18.

6 maj, 2019

Mest lösta kryss