Gert L

67 år

Lösta kryss: 2294 | Korrekt lösta: 1890 (82,4%)

Grattis Gert! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.29.

20 jul

Grattis Gert! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.2.

13 jan

Mest lösta kryss