Gert L

66 år

Lösta kryss: 1818 | Korrekt lösta: 1503 (82,7%)

Grattis Gert! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.18.

6 maj

Grattis Gert! Du har vunnit fyra Trisslotter i Nyckelkryss - nov.

1 dec, 2018

Mest lösta kryss