Evert S

84 år

Lösta kryss: 4962 | Korrekt lösta: 4525 (91,2%)

Grattis Evert! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.6.

11 feb

Grattis Evert! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.31.

6 aug, 2018

Mest lösta kryss