Göran P

86 år, Nacka

Lösta kryss: 3572 | Korrekt lösta: 3451 (96,6%)

Grattis Göran! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.46.

16 nov

Grattis Göran! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.9.

2 mar

Mest lösta kryss