Göran P

85 år, Nacka

Lösta kryss: 3441 | Korrekt lösta: 3325 (96,6%)

Grattis Göran! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.14.

8 apr

Grattis Göran! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - jun.

1 jul, 2018

Mest lösta kryss