Malin Arvidsson

Lösta kryss: 349 | Korrekt lösta: 213 (61%)

Grattis Malin! Du har vunnit två Trisslotter i Trädgårdskryss - aug.

1 sep

Grattis Malin! Du har vunnit två Trisslotter i Julkrysset 2022.

2 jan

Mest lösta kryss