Teresa S

45 år

Lösta kryss: 1016 | Korrekt lösta: 923 (90,8%)

Här för att få ett skönt tidsfördriv och mental paus i en stressig vardag.

Grattis Teresa! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - jan.

1 feb

Grattis Teresa! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - jul.

1 aug, 2022

Mest lösta kryss