Gunilla B

69 år, Höör

Lösta kryss: 2012 | Korrekt lösta: 1778 (88,4%)

Grattis Gunilla! Du har vunnit två Trisslotter i SökOrd v.8.

26 feb

Grattis Gunilla! Du har vunnit två Trisslotter i Kors & Tvärs v.25.

26 jun, 2023

Mest lösta kryss