Mats M

65 år, Mora

Lösta kryss: 1263 | Korrekt lösta: 910 (72,1%)

Grattis Mats! Du har vunnit två Trisslotter i Julkrysset 2023.

1 jan

Grattis Mats! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.19.

15 maj, 2023

Mest lösta kryss