Karin J

73 år, Vellinge

Lösta kryss: 3100 | Korrekt lösta: 2190 (70,6%)

Grattis Karin! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.22.

8 jun

Grattis Karin! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.45.

12 nov, 2018

Karin JTack

21 dec, 2018

Mest lösta kryss