Mats Sundling

58 år, Aplared

Lösta kryss: 720 | Korrekt lösta: 596 (82,8%)

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.23.

8 jun

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - okt.

1 nov, 2019

Mest lösta kryss