Mats Sundling

58 år, Aplared

Lösta kryss: 484 | Korrekt lösta: 406 (83,9%)

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - okt.

1 nov, 2019

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Resekryss - maj.

1 jun, 2019

Mest lösta kryss