Claes S

68 år

Lösta kryss: 6622 | Korrekt lösta: 6118 (92,4%)

Grattis Claes! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.17.

5 maj

Grattis Claes! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - sep.

1 okt, 2020

Mest lösta kryss